بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قازاقستان مەملەكەت تۋىن جارتىلاي ءتۇسىرىپ، ۇشاق شىرعالاڭىندا قازا بولعاندارعا ازا ءبىلدىردى

2019.12.30 15:04   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 12 – ايدىڭ 28 – كۇنى قازاقستان الماتى قالالىق ۇكىمەتى مەملەكەت تۋىن جارتىلاي ءتۇسىرىپ، ۇشاق شىرعالاڭىندا قازا بولعاندارعا ازا ءبىلدىردى.

  قازاقستان پرەزيدەنتى توقايەۆ 12 – ايدىڭ 28 – كۇنىن قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك ازا ءبىلدىرۋ كۇنى دەپ جاريالادى. قازاقستاننىڭ جەر – جەرىندەگى ۇكىمەت ورىندارى مەملەكەت تۋىن جارتىلاي ءتۇسىرىپ، ۇشاق شىرعالاڭىندا قازا بولعاندارعا ازا ءبىلدىردى. شينحۋا اگەنتتىگى (وسپانوۆ فوتوسى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت