بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قازاقستاننىڭ تۇيە ءسۇتى تالقانىنىڭ جۇڭگو بازارىنا ەنۋى جونىندە(5)

2020.07.03 14:36   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

قازاقستاننىڭ تۇيە ءسۇتى تالقانىنىڭ جۇڭگو بازارىنا ەنۋى جونىندە(5)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت