بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جۇڭگو موڭعۇليا اتاعان 30 مىڭ تۇياق قويدى قابىلداي باستادى(3)

2020.10.23 15:22   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

جۇڭگو موڭعۇليا اتاعان 30 مىڭ تۇياق قويدى قابىلداي باستادى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت