< Алда оқытушылардың еңбекақысының үкімет қызметкерлерінің еңбекақісінан төмен болмауына кепілдік етіледі--حالىق تورابى--人民网
Бетті сақтау | Бас бет етү | Хабарласыныз | Біз туралы Жүңго коммунистік партясы ақпарат сайты    
 • Орталық
 • Ел іші
 • Қалықара
 • Шинжйаң

СҮРЕТТІ ҚАБАР

جيابجيابحالىق تورابى>>Қазақша>>Оқу-ағарту

Мемлекеттік кеңес хұжат жарялады

Алда оқытушылардың еңбекақысының үкімет қызметкерлерінің еңбекақісінан төмен болмауына кепілдік етіледі

2012.09.10 13:29    келу қайнары :Халық торабы


 Жүңго Үкімет торабы жуырда Мемлекеттік Кеңестің ауыл-қыстақтардағы міндетты оқу-ағарту басқышындағы мектептердің орналасуын ретке салып, жүиеге түсіру жоніндегі пікірін, оқытушылар қосыны құрылысын күшейту жоніндегі пікірін жане міндетті оқу-ағартудың біркелкі дамуын онан ары ілгерілету жоніндегі пікірін жарялады. Еліміз алда оқытушылардың орташа еңбекақысы оресінің мемлекеттік органдардағы үкімет қізметкерлерінің орташа еңбекақысы оресынен томен болмауына немесе жоғары болуына заң бойынша кепілдік етпекші.

 Келу қайнары: Халық торабы
жауапты редакторі : Нұрғиса Құрманжанұлы
 
   бұл хабарға бағаңыз
 • 1. Жұңхуа Халық Республикасының қатысты заң-ережелеріне бойсынып,торапта мөралды болыңыз, сіздің әрекетіңіз себебінен тікелей немесе жанамалай туындаған заңдық жауапкершілікті өзіңіз арқалайсыз.
  2.Қалам атыңыз бен жазған лебізіңізді басқарудың барлық ұқығы Халық Торабына тән.
  3.Халық Торабының сіздің Халық Торабының лебіз жазу бетіне жазған лебізіңізді торап ішінде көшіру немесе лебізіңізден ситат келтіру ұқығы бар.
  4.Егер басқару жағына пікіріңіз болса,лебіз жазу бетінің басқарушысына немесе Халық Газеті Мекемесінің Торап Орталығына аңыс етіңіз.