بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

شينجياڭدا ءبيدايدىڭ بىرلىك ٶنىمى 731.3 كيلوگرامدىق رەكورد جاراتتى

2019.07.05 14:17   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 7 – ايدىڭ 5 – كۇنى، بەيجيڭ. سۋرەتتە: اۋىل شارۋاشىلىعى، اۋىل – قىستاق مينيسترلىگى جەتەكشىلىك ەتۋ گرۋپپاسىنىڭ ماماندارى ءبيدايدىڭ سۋ قۇرامىن تەكسەرۋدە (6 – ايدىڭ 29 – كۇنى تۇسىرىلگەن سۋرەت).

  قازىر تيانشاننىڭ تۇستىگى مەن تەرىستىگىندە جازعى استىق ورۋ مەزگىلى. شينجياڭ اۋىل شارۋاشىلىق عىلىم اكادەمياسى تاڭداپ وسىرگەن 60 – ءنومىرلى جاڭا سورتتى قىستىق ءبيدايدىڭ شينجياڭ پوسكام اۋدانىنداعى بىرلىك ٶنىمى 731.3 كيلوگرامعا جەتىپ، 2018 – جىلعى قىستىق ءبيدايدىڭ بىرلىك ٶنىمى 724 كيلوگرامعا جەتكەن رەكوردتى جاڭالادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت