بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

يندونەزيانىڭ باتىسىنداعى تەڭىز الابىندا 7.8 بال جەر سىلكىندى

2016.03.03 16:43   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 3 – ناۋرىز، بەيجيڭ. يندونەزيانىڭ باتىسىنداعى سۋماترا ولكەسىنىڭ ماڭىنداعى تەڭىز الابىندا 2 – ناۋرىز كۇنى 7.8 بال جەر سىلكىندى، قاتىستى تاراۋلار تەڭىز شۋىلىنىڭ ساقتىق سەگنالىن جاريالادى، قازىرگە دەيىن ءولىم – ءجىتىم، جارالانۋ نەمەسە مال – مۇلىك شىعىنى تۋرالى مالىمەت بەرىلمەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت