بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش – تىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى رەاگاننىڭ زايىبى نانسي رەاگان قايتىس بولدى

2016.03.09 13:39   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 8 – ناۋرىز، بەيجيڭ.ا ق ش – تىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى رەاگاننىڭ زايىبى نانسي رەاگان جۇرەك اۋرۋ سەبەبىنەن 94 جاسىندا قايتىس بولدى. بۇل: رونالد رەاگان (الدىڭعى قاتاردان ورتاداعى) پرەزيدەنت كەزىندە زايىبى نانسي رەاگانمەن (الدىڭعى قاتاردان وڭداعى) بىرگە سوۆەت وداعىنا ساپارلاي بارىپ، سالتانات قاراۋىلىن كوزدەن كەشىرگەن كەزدەگى سۋرەتى (1988 – جىلى 29 – مامىردا تۇسىرىلگەن).

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت