بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

ستامبول قالاسىنداعى ءبىر اۆتوبوز بەكەتىنىڭ ماڭىندا قوپارىلىس تۋىلدى

2016.06.08 14:35   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 8 - ماۋسىم، بەيجيڭ. 7- ماۋسىم كۇنى تۇركيانىڭ ستامبول قالاسىنداعى ءبىر اۆتوبوز بەكەتىنىڭ ماڭىندا قوپارىلىس تۋىلىپ، كوپ ادام جارالاندى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت