بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش – تىڭ اۋعانستاندا تۇراتىن ەلشىحاناسىنىڭ ماڭىندا قوپارىلىس تۋىلدى

2016.08.16 14:26   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 16 – تامىز، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 15 – تامىز، اۋعانستاننىڭ استاناسى كابىل قالاسى، حاۋىپسىزدىك قىزمەتكەرلەرى قوپارىلىس تۋىلعان ناق مايداندى تەكسەرۋدە.

  اۋعانستان ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ 15 – تامىز كۇنى راستاۋىنشا، سول كۇنى تۇستەن بۇرىن ا ق ش – تىڭ اۋعانستاندا تۇراتىن ەلشىحاناسىنىڭ ماڭىندا قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ، از دەگەندە 3 ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت