بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

پاكيستاننىڭ باتىس سولتۇستىگىندەگى ءبىر بازاردا قوپارىلىس تۋىلدى

2017.01.23 16:41   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 22 – قاڭتار، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 21 – قاڭتار، پاكيستاننىڭ باتىس سولتۇستىگىندەگى كۇررام ەرەكشە رايونىنىڭ ورتالىق قالاسى پاراشينار، حاۋىپسىزدىك قىزمەتكەرلەرى قوپارىلىس تۋىلعان كوكونىس بازاردى تەكسەرۋدە. اتالعان بازاردا 21 – قاڭتار قوپارىلىس تۋىلىپ، از دەگەندە 13 ادام قازا بولىپ، 47 ادام جارالاندى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت