بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

ترامپ يزرايل مەن پالەستين بەيبىتشىلىگىن ىسكە اسىرۋدىڭ «ەكى ەل جوسپارىمەن» شەكتەلىپ قالمايتىنىن ءبىلدىردى

2017.02.16 14:53   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 16 – اقپان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 15 – اقپان، ا ق ش – تىڭ ۆاشينگتون قالاسىنداعى اقساراي، ا ق ش پرەزيدەنتى ترامپ (وڭدا) ساپارلاي كەلگەن يزرايل پرەزيدەنتى ناتانياحۋمەن بىرگە تىلشىلەر جينالىسىنا قاتىناسۋدا. ا ق ش پرەزيدەنتى ترامپ سول كۇنى تەك يزرايل مەن پالەستين ەكى ەل ماقۇل بولسا، ونىڭ مەيلى «ءبىر ەل جوسپارى» نەمەسە «ەكى ەل جوسپارى» بولسىن، يزرايل مەن پالەستيننىڭ بەيبىتشىلىگىن ىسكە اسىرۋىنا قولداۋ كورسەتەتىنىن ءبىلدىردى. بۇل شەشىم بۇدان بۇرىنعى كوپ كەزەكتى ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ «ەكى ەل جوسپارى» مايدانىنان ۋاز كەشكەنىنەن دەرەك بەرەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت