بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

سريلانكاداعى قوپارىلىستا جارالانعان 3 جۇڭگولىق ۇشاقپەن ەلگە قايتىپ كەلدى

2019.04.24 16:02   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 4 – ايدىڭ 24 – كۇنى، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 4 – ايدىڭ 23 – كۇنى، گۋاڭجوۋ شەكارالىق تەكسەرۋ باس پۋنكتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى باييۇن حالىقارالىق اۋەجايىندا سريلانكاداعى قوپارىلىستا جارالانعان جۇڭگولىق ازاماتتى شىعارىپ بارادى.

  سول كۇنى، سريلانكاداعى قوپارىلىستا جارالانعان 3 جۇڭگولىق UL880 ۇشاعىنا وتىرىپ گۋاڭجوۋ باييۇن حالىقارالىق اۋەجايىنا جەتتى. گۋاڭجوۋ شەكارالىق تەكسەرۋ باس پۋنكتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جاسىل ءدالىز اشىپ، جارالانعاندارعا شەكارادان كىرۋ رەسمياتتارىن تەزدەن ءبىتىرىپ بەردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت