بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

گانسۋ دۇنحۋاڭدا ساياحات جانداندى

2021.04.27 14:59   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 4 – ايدىڭ 25 – كۇنى ساياحاتشىلار گانسۋ ولكەسى دۇنحۋاڭ قالاسىنداعى ميڭشا تاۋىنداعى يۋەيا بۇلاعى كورىنىس رايونىندا سەيىلدەۋدە.

  «1 – مامىر» مەرەكەسىنىڭ دەمالىسى تاياعان سايىن، گانسۋ ولكەسى دۇنحۋاڭ قالاسىنداعى ساياحات ۇزدىكسىز جانداندى. دۇنحۋاڭ قالالىق مادەنيەت – ساياحات تاراۋلارىنىڭ ساناعىنا قاراعاندا، 4 – ايدىڭ 25 – كۇنىنە دەيىن، دۇنحۋاڭ قالاسىنداعى موگاۋ ۇڭگىرى، ميڭشا تاۋىنداعى يۋەيا بۇلاعى قاتارلى بەس كورىنىس رايونى قابىلداعان ساياىاتشىلاردىڭ سانى 396 مىڭ 255 ادامعا جەتىپ، 2020 – جىلداعى سايكەستى مەزگىلدەگىمەن سالىستىرعاندا %459.23 ارتقان، 2019 – جىلداعى سايكەستى مەزگىلدەگىمەن سالىستىرعاندا %0.86 ارتقان. شينحۋا اگەنتتىگى (جاڭ شياۋلياڭ فوتوسى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت