بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

فرانسيادا مالشىلار قورالى قويدى ايداپ ەرەۋىلگە شىقتى

2014.11.28 15:57   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  27 – قاراشا، فرانسيانىڭ پاريج قالاسى، فرانسيا مالشىلارى قورالى قويدى ايداپ، ەفير مۇناراسىنىڭ ماڭىندا ەرەۋىلگە شىعىپ، ورتا قورعاۋ تاراۋلارىنىڭ ۇتىمدى شارالار قولدانىپ، قاسقىر ءۇيىرىنىڭ قويلارعا شابۋىلداۋ ماسەلەسىن شەشۋىن تالاپ ەتتى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت