بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«الەم ارۋى – 2014» باسەكەسىندە كولۋمبيالىق ارۋ جەڭىمپاز اتاندى

2015.01.27 15:13   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا 25 – قاڭتاردا 63 – كەزەكتى الەم ارۋى باسەكەسىنىڭ سيلىق تاراتۋ سالتى ا ق ش – تىڭ مايامي شتاتىندا وتكىزىلدى، كولۋمبيالىق Paulina Vega جەڭىمپاز اتاندى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت