بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

افعانستان زۇڭتۇڭ سارايىنىڭ ماڭىندا قوپارىلىس تۋىلىپ، 37 ادام قازا بولدى

2015.03.26 15:11   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 26 – ناۋرىز، بەيجيڭ. 25 – ناۋرىز، افعانستاننىڭ استاناسى كابۋل، اماندىق قورعاۋ قىزمەتكەرلەرى قوپارىلىس تۋىلعان ناق مايداندا تەكسەرۋ جۇرگىزۋدە. افعانستان ساقشى جاعىنىڭ 25 – ناۋرىزدا مالىمدەۋىنشە: استانا كابۋىلداعى زۇڭتۇڭ سارايىنىڭ ماڭىندا، سول كۇنى تۇستەن كەيىن قوپارىلىس تۋىلىپ، 37 ادام قازا بولعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت