بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

افعانستان زۇڭتۇڭ سارايىنىڭ ماڭىندا قوپارىلىس تۋىلىپ، 37 ادام قازا بولدى(2)

2015.03.26 15:11  【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت