بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

يندونەزيا سايسكەر توبى سايىس ونەرلەرىن كورسەتتى

2015.03.31 14:35   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 31 – ناۋرىز، بەيجيڭ. 29 – ناۋرىز، يندونەزيانىڭ سەماراڭ قالاسى، سايىسكەرلەر توبىنداعى ونەرپازدار سايىس ونەرىن ۇيرەنەتىن جاتتىعۋشىلارعا سايىس ونەرىن كورسەتۋدە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت