بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قۇمىرىسقالاردىڭ ازىقتىققا تالاسۋى

2015.04.02 16:39   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 2 – ءساۋىر، بەيجيڭ. جاقىندا، ءۇندىستاندىق فوتوشى سريكۇمار ماحادەۆان پيللاي ءبىر توپ سارى قۇمىرىسقانىڭ ءبىر قارىن بۇگەلەگىنە «قىزىل شەكە بولىپ قىرقىسىپ» جاتقان كورىنىسىن فوتوعا تۇسىرگەن. قۇمىرىسقالار قارىن بۇگەلەگىنجەكەلىك «كەشكى اس» ەتۋ ءۇشىن، جان سالا تالاسقانىمەن، ءبىرىن – ءبىرىجەڭە الماي، سوڭىندا ولار «كەشكى استى» بىرگە جەگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت