بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش – تىڭ بالتيمور قالاسىندا بۇلىك تۋىلدى

2015.04.29 14:40   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ا ق ش – تىڭ بالتيمور قالاسىندا جەرگىلىكتى ۋاقىت 27 - ساۋىردە افريكا تەكتى گرەي ەسىمدى جىگىتتىڭ جانازاسى اياقتاعاننان كەيىن، اتالعان قالادا بۇلىك شىعىپ، بۇقارا مەن ساقشىلار اراسىندا قاقتىعىس تۋىلدى، كوشەدە بەينە سوعىستاعىداي قويۋ ءتۇتىن قاپتاپ، شتات باستىعى شتاتتىڭ شۇعىل كۇيگە وتكەنىن جاريالادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت