بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

كوشە اۆتوبوزى كەنەتتەن مەترو قۇرىلىس مايدانىنا كىرىپ كەتىپ اۋدارىلدى

2015.05.21 15:20   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 21 – مامىر، بەيجيڭ. ورتالىق تەلەۆيزيانىڭ حابارلاۋىنشا، 20 – مامىر تۇستەن كەيىنگى ساعات 5دەن 20 مينۋت وتكەندە، جياڭشى نانچاڭ قالاسىندا ءبىر كوشە اۆتوبوزى كەنەتتەن سالىنىپ جاتقان مەترو قۇرىلىس مايدانىنا كىرىپ كەتىپ اۋدارىلعان. كورگەندەردىڭ ايتۋىنشا، جارالانعاندار بار بولىپ، بۇل شىرعالاڭ ماڭايىنداعى جولداردا اۋىر دارەجەدە قاتىناس بوگەلۋ جاعدايىن كەلتىرىپ شىعارعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت