بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گۇيجوۋداعى نوسەر اپاتى اۋىر بولعان وڭىرلەر

2015.05.28 14:14   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  27 – مامىردا گۇيجوۋ ولكەسى رۇڭجياڭ اۋدانى پيڭياڭ اۋىلىنان تۇسىرىلگەن سۋرەت: تاسقىن قيراتىپ كەتكەن ءۇي. (قولفونمەن تۇسىرىلگەن سۋرەت) 26 – مامىردان 27 – مامىرعا دەيىن، گۇيجوۋ ولكەسى رۇڭجياڭ اۋدانىنداعى ءىشىنارا اۋىل – قالاشىقتاردا نوسەر جاۋىپ، تاسقىن ءجۇردى. قازىر كومەكشى قوسىندار اپات تۋىلعان جەردە ىزدەستىرۋ جانە كومەكتەسۋ قىزمەتىن ورىستەتۋدە. 27 – مامىر ساعات 21-گە دەيىن، ءولىم – ءجىتىم جانە جارالانۋ احۋالى تۋرالى مالىمەت بەرىلمەگەن. شينحۋا اگەنتتىگى (ۋاڭ بينجىن فوتوسى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • ءانۋار تەمىر نان جاۋىپ قاربالاستىققا تۇسۋدە.