بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قاناس كورىنىس رايونىندا قارلى بوران سوقتى(2)

2015.06.03 13:48  

قاناس كورىنىس رايونىندا قارلى بوران سوقتى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت