بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

حۋبەي ولكەسى شياۋگان قالاسىندا قاتىناس شىرعالاڭىنان 9 ادام قازا بولىپ، 11 ادام جارالاندى

2015.06.08 14:12   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 7 – ماۋسىمدا حۋبەي ولكەسى شياۋگان قالاسىندا قاتىناس شىرعالاڭى تۋىلعان جەر. 7 – ماۋسىم ساعات 17دەن 28 مينۋت وتكەندە حۋبەي ولكەسى شياۋگان قالاسى شياۋنان رايونى مەملەكەتتىك 107 – تاس جولىنىڭ شياۋگاڭ بولەگىندە تۋىلعان قاتىناس شىرعالاڭىندا 9 ادام قازا بولىپ، 11 ادام جارالاندى. قازىر شىرعالاڭنىڭ تۋىلۋ سەبەبى ىشكەرىلەي تەكسەرىلۋ ۇستىندە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت