بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭنىڭ ءىشىنارا جەرلەرىندە بۇرشاق جاۋدى(2)

2015.07.06 14:44   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

شينجياڭنىڭ ءىشىنارا جەرلەرىندە بۇرشاق جاۋدى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت