بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ بارىسى 3 : 1 شىنجىن يۇيحىڭ(3)

2015.07.13 14:11   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

شينجياڭ بارىسى 3 : 1 شىنجىن يۇيحىڭ(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت