بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

نىلقى اۋدانىنداعى تاڭبالىنىڭ كوركى

2015.07.15 14:00   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ءتىلشى 12 – شىلدەدە نىلقى اۋدانىنىڭ تاڭبالى جايلاۋىنا باردى، ساحارا جاسىل مانات جامىلىپ، ارقىراپ اققان وزەن مەن قارلى تاۋداعى شىرشالار، اقشا بۇلتتار استاسىپ، اسەم كورىنىس كورگەن جاننىڭ جانارىن جاۋلايدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت