بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جاڭ چۇنشيان ءار ۇلت مۇسىلمان جاماعاتىمەن اۋىز اشاردا بىرگە بولدى(3)

2015.07.20 13:33  

جاڭ چۇنشيان ءار ۇلت مۇسىلمان جاماعاتىمەن اۋىز اشاردا بىرگە بولدى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت