بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

فرانسيا ەلىمىزگە 32 دانا چين مۇراعاتىن قايتارىپ بەردى(2)

2015.07.21 14:04   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

فرانسيا ەلىمىزگە 32 دانا چين مۇراعاتىن قايتارىپ بەردى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت