بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

رەۋنيون ارالىنداعى جانار تاۋدىڭ اتىلعان كورىنىسى

2015.08.03 15:55   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 3 – تامىز، بەيجيڭ. بۇل سۋرەت 1 – تامىز كۇنى كوكتەن تۇسىرىلگەن بولىپ، فرانسياعا تاۋلدى رەۋنيون ارالىنداعى فوۋرنايسە جانار تاۋىنىڭ پارتىلاپ جاتقان كورىنسى. فوۋرنايسە جانار تاۋى رەونيون ارالىنىڭ ورتاسىنا ورنالاسقان بولىپ، الەمدەگى ءتىرى جانار تاۋلاردىڭ ءبىرى، بۇل جانار تاۋ ەكى جىلدا ءبىر رەت اتىلادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت