بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«قىلىشتى شاباندوز» پيستوريۋس بوساتىلدى(2)

2015.10.21 14:54   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

«قىلىشتى شاباندوز» پيستوريۋس بوساتىلدى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت