بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جۇڭگو ايەلدەر كومانداسى گيمناستيكادان الەم چەمپيوناتىنىڭ توپتىق تۇرىنەن كۇمىس مەدالعا يە بولدى(2)

2015.10.29 13:23   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

جۇڭگو ايەلدەر كومانداسى گيمناستيكادان الەم چەمپيوناتىنىڭ توپتىق تۇرىنەن كۇمىس مەدالعا يە بولدى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت