بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ كومانداسى CBAدىڭ تۇڭعىش جارىسىندا بەيجيڭ كومانداسىن جەڭدى

2015.11.02 16:42   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 2 – قاراشا، بەيجيڭ. 31 – قازان ساعات 19:30دا 2015-2016 ماۋسىمدىق CBA بىرلەسپە جارىسى رەسمي باستالدى، تۇڭعىش مايدان جارىستا ەكى رەت اعا جۇلدەگەر بولعان بەيجيڭ كومانداسى شينجياڭ كومانداسىمەن جارىسقا ءتۇستى. سوڭىندا شينجياڭ كومانداسى 103:97 ۇپايمەن بەيجيڭ كومانداسىن جەڭىپ، جاڭا ماۋسىمداعى جارىستىڭ بەتاشارىن جەڭىسپەن اشتى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت