بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جۇڭگو حالىقارالىق ءساندى كيىم اپتالىعىنداعى بالا سانگەرلەر

2015.11.03 14:52   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جۇڭگو حالىقارالىق ءساندى كيىم اپتالىعىنىڭ بالا سانگەرلەر ءسان كورسەتىلىمى 29 – قازاندا بەيجيڭدە وتكىزىلدى. جۇڭگو اقپارات اگەنتتىگى شىڭ جياپىڭ فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت