بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ازەربايجاندا مۇناي بۇرعىلاۋ تەكشەسىنە ءورت كەتىپ، 32 ادام قازا بولدى(4)

2015.12.07 14:29   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ازەربايجاندا مۇناي بۇرعىلاۋ تەكشەسىنە ءورت كەتىپ، 32 ادام قازا بولدى(4)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت