بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جۇڭگو دارىگەرىنىڭ قاراپايىم ءبىر كۇنى(2)

2015.12.11 14:41  وپەراتسياسى ءساتتى بولعان ناۋقاستىڭ جاراقات اۋزىن تىگۋدە.

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت