بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جۇڭگو دارىگەرىنىڭ قاراپايىم ءبىر كۇنى(5)

2015.12.11 14:41    ناۋقاس ادامنىڭ بىرەۋىندە قانتتى نەسەپ اۋرۋى بار بولعاندىقتان، ول وزىنە ينسۋلين قويدى.

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت