بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«باۋىرلاس، قورىقپا، ءبىز كەلدىك!» ــ لاي كوشكىنىندە امان قالۋشى 67 ساعات قيراندى استىندا قامالىپ جاتقاننان كەيىن قۇتقارىلدى(7)

2015.12.24 13:58   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

«باۋىرلاس، قورىقپا، ءبىز كەلدىك!» ــ لاي كوشكىنىندە امان قالۋشى 67 ساعات قيراندى استىندا قامالىپ جاتقاننان كەيىن قۇتقارىلدى(7)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت