بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

حىنان ولكەسىنىڭ جييۋان قالاسىندا سەرۋەندەۋ تىك ۇشاعى قۇلاپ، ەكى ادام قازا بولدى(2)

2016.05.04 13:14   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

حىنان ولكەسىنىڭ جييۋان قالاسىندا سەرۋەندەۋ تىك ۇشاعى قۇلاپ، ەكى ادام قازا بولدى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت