بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گۋاڭشيدىڭ ياڭشو اۋدانىندا سيرەك كەزدەسەتىن تاسقىن اپاتى تۋىلدى

2016.05.10 16:37   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 10 – مامىر، بەيجيڭ. 9 – مامىر، كورىنىس رايونى قىزمەتكەرلەرى ءىنجىر اعاشىن تەكسەرۋدە. نەشە كۇننەن بەرى تولاسسىز جاۋعان نوسەردىڭ سالدارىنان گۋاڭشيدىڭ گۇيلين قالاسى ياڭشو اۋدانىندا سيرەك كەزدەسەتىن تاسقىن اپاتى تۋىلدى. مەملەكەتتىك ايگىلى كورىنىس رايونىنداعى ءىنجىر اعاشى 1426 جىلدىق تاريحقا يە، بۇل رەتكى تاسقىندا ءىنجىر اعاشىنىڭ كوپتەگەن بۇتاعى سىنعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت