بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

حاڭجوۋدا بەتكەي كوشىپ، 3 ادام قازا بولدى(3)

2016.05.30 13:25   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

حاڭجوۋدا بەتكەي كوشىپ، 3 ادام قازا بولدى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • ءسابي سەزىمى