بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سۇندەتكە وتىرعىزۋ ــ ۋگانداداعى تايپانىڭ ەر بالالارىنىڭ ەرجەتكەندىگىنىڭ بەلگىسى

2016.08.09 14:38   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 9 – تامىز، بەيجيڭ. ۋگاندانىڭ شىعىس بولەگىندەگى ەلگون تاۋلى رايونىندا باماسابا تايپاسى جاسايدى، اتالعان تايپانىڭ جەرگىلىكتى ەر بالالاردى سۇندەتكە وتىرعىزاتىن ــ «يمۋبالۋ» دەپ اتالاتىن ءداستۇرلى سالتى بار. سالت بويىنشا، 16 جاسقا تولعان ەر بالالار الەۋمەتتىك ورتادا سۇندەتكە وتىرعىزىلادى. ەر بالالار ەشقانداي جانسىزداندىرۋ ەمىن ىستەتپەستەن سۇندەتكە وتىرعىزىلادى، سەبەبى بۇدان كەيىنگى ومىرىندە ءارقانداي قينشىلىققا ەرلىكپەن توتەپ بەرە الادى دەپ سانايدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت