بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ستۋدەنتتەردىڭ مەملەكەتتىك روبوت باسەكەسىنىڭ شەشۋشى جارىسى شىنجىندا وتكىزىلدى(3)

2016.08.26 15:03   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ستۋدەنتتەردىڭ مەملەكەتتىك روبوت باسەكەسىنىڭ شەشۋشى جارىسى شىنجىندا وتكىزىلدى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت