بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

[G20 ماجىلىسىنە نازار] حاڭجوۋ قالاسىنىڭ كەشكى كورىنىستەرى(3)

2016.08.29 14:25   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

[G20 ماجىلىسىنە نازار] حاڭجوۋ قالاسىنىڭ كەشكى كورىنىستەرى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت