بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بەيجيڭ قالاسى اۋانىڭ اۋىر دارەجەدە لاستانۋىنىڭ سارى ءتۇستى ساقتىق سەگنالىن جاريالادى

2016.10.19 13:18   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: بەيجيڭدەگى شىعىس 3 – اينالما ماڭىنداعى وڭىرلەردى ىس – تۇتەك تورلادى (18 – قازاندا تۇسىرىلگەن). بەيجيڭ قالالىق اۋا رايى ستانسياسى 18 – قازان كۇنى ساعات 16دا ىس – تۇتەكتەن ساقتانۋدىڭ سارى ءتۇستى سەگنالىن جاريالادى، 18 – قازان كۇنى كەشتەن 19 – قازانعا دەيىن بەيجيڭ قالاسىنىڭ كوپتەگەن جەرلەرىندە ورتاشا دارەجەدە ىس – تۇتەكتى اۋا رايى جارىققا شىقتى، قالانىڭ وڭتۇستىك بولەگىندە ىس – تۇتەك دارەجەسى اۋىر دارەجەگە جەتتى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى جۇي حۋانزۇڭ فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت