بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

كامەرۋندا تۋىلعان پويەزدىڭ رەليستەن شىعۋ ۋاقيعاسىندا قازا بولعاندار سانى 79 ادامعا جەتتى(1)

2016.10.25 12:43   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 25 – قازان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 23 – قازان، كامەرۋننىڭ ورتا بولەگىندەگى ەسەكان رايونى، قۇتقارۋ قىزمەتكەرلەرى شىرعالاڭ تۋىلعان ناق مايدان قۇتقارۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋدە.

  كامەرۋن مەملەكەتتىك تەلەۆيزياسىنىڭ 24 – قازانداعى حابارىنا قاراعاندا، كامەرۋننىڭ ورتا بولەگىندەگى ەسەكان رايونىندا تۋىلعان پويەزدىڭ رەليستەن شىعۋ ۋاقيعاسىندا قازا بولعاندار سانى 79 ادامعا جەتكەن. مۇنان سىرت، 500 نەشە ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت