بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تۇركيانىڭ انتاليا قالاسىندا تۋىلعان قوپارىلىستا از دەگەندە 10 ادام جارالاندى

2016.10.26 15:04   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 26 – قازان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 25 – قازان، تۇركيانىڭ انتاليا قالاسى، ٶرت ٶشىرۋشى قىزمەتكەرلەر قوپارىلىس تۋىلعان مايداندى تازالاۋدا.

  تۇركيانىڭ وڭتۇستىك بولەگىندەگى تەڭىز قالاسى انتاليا قالاسىندا 25 – قازان تۇستەن بۇرىن قوپارىلىس تۋىلىپ، از دەگەندە 10 ادام جارالاندى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت