بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ەگيپەتتە نوسەر سەبەبىنەن قازا بولعاندار سانى 26 ادامعا جەتتى

2016.10.31 13:46   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 31 – قازان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 29 – قازان، ەگيپەتتىڭ قىزىلتەڭىز ولكەسىنىڭ گارەفاڭگلە قالاسى، ادامدار كوشەدە سۋ كەشىپ كەتىپ بارادى. ەگيپەت دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ 29 – قازانداعى مالىمدەمەسىنە قاراعاندا، ەگيپەتتىڭ كوپتەگەن جەرلەرىندە جۋىردان بەرگى جاۋعان قالىڭ جاڭبىردىڭ، سونداي – اق تاسقىننىڭ سالدارىنان 26 ادام قازا بولىپ، 72 ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت