بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ترامپ ما يۇنمەن كەزدەستى

2017.01.11 16:01   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 11 – قاڭتار، بەيجيڭ. 9 – قاڭتار، ا ق ش نيۋيورك قالاسىنداعى ترامپ عيماراتى، ا ق ش پرەزيدەنتى بولىپ سايلاعان ترامپ (سولدان ەكىنشى ادام) جۇڭگو اليبابا توبى القالار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى ما يۇنمەن (وڭنان ءۇشىنشى ادام) بىرگە اقپار جاريالاۋ جينالىسىنا قاتىناستى. اليبابا توبى القالار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى ما يۇن 9 – قاڭتار كۇنى ترامپپەن كەڭەسكەننەن كەيىن، اليبابا توبى ا ق ش – تاعى 100 شاعىن كاسىپورىننىڭ ونىمدەرىن جۇڭگو مەن ازيانىڭ باسقا بازارلارىنا شىعاراتىنىن ءبىلدىردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت