بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

برازيليا ساقشىلارى تۇرمەدە تۋىلعان بۇلىكتى تىنىشتاندىردى(2)

كەمىندە 10 ادام قازا بولدى

2017.01.16 13:50   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

برازيليا ساقشىلارى تۇرمەدە تۋىلعان بۇلىكتى تىنىشتاندىردى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت